Новини; News; Нашите проекти; Our projects; Реки; Rivers; Наводнения; Floods; Проучвания; Case studies; Документи; Documents; Кратка информация; Short presentations; Европейско законодателство; European legislation; Екосистемни ползи; Ecosystem services; Причини; Causes; Предстоящо; Forthcoming; Национално законодателство; National legislation; Заплахи; Threats; Щети; Damages; Конвенции; Conventions; Европейският опит; European experience; Ръководства; Guidlines; Презентации; Presentations;
 
Проект на
 
С финансовата подкрепа на
Начало >> Проучвания
  Проучвания
Доклади от проучвания на речните екосистеми и крайречната растителност

Доклад за крайречната растителност в средното течение на р. Марица pdf
Крайречни гори на територията на РУГ-Кърджали pdf
Състояние на крайречните екосистеми в средното и долното течение на р. Тунджа и препоръки за опазването им pdf
Места за възстановяване и поддържане на водния режим в стари корита, влажни ливади и крайречни гори край р. Осъм pdf
 
 
български english
  потребителско име парола   възстановяване на забравена парола
 
 
hero