Новини; News; Нашите проекти; Our projects; Реки; Rivers; Наводнения; Floods; Проучвания; Case studies; Документи; Documents; Кратка информация; Short presentations; Европейско законодателство; European legislation; Екосистемни ползи; Ecosystem services; Причини; Causes; Предстоящо; Forthcoming; Национално законодателство; National legislation; Заплахи; Threats; Щети; Damages; Конвенции; Conventions; Европейският опит; European experience; Ръководства; Guidlines; Презентации; Presentations;
 
Проект на
 
С финансовата подкрепа на
Начало >> Документи >> Презентации
  Презентации
Презентации от Националната конференция "Опазване на речните екосистеми и устойчиво управление на риска от наводнения" София 7-8 Ноември 2007

Тук ще намерите презентациите на поканените лектори. Документите не са превеждани и повечето от тях са на на български език, а някои са на английски.

Политика за управление на водите - МОСВ (BG) pdf
Въведение в новата Директива за наводненията на ЕС (EN) pdf
Програма за действие за наводненията на ICPDR; Опитът на Украйна (EN) pdf
Превенция на наводненията и опазване на природата; Опитът на Швейцария (EN) pdf
Състояние на екосистемите и причини за наводненията по р. Искър и р. Осъм (BG) pdf
Програма за превенция на наводненията на Фондация Екообщност (BG) pdf
Живи реки (BG) pdf
Проучвания на ГЕФ/ПРООН Проект Родопи (BG) pdf
Презентации от Европейската конференция за наводнения (Виена, 17-18.05.2006)

Hanski pdf
Hlatky pdf
Kowalczak pdf
Schulte pdf
Liska pdf
Bezzola pdf
Stratenwerth pdf
DeRoo pdf
Samuels pdf
Bloch pdf
Други презентации

Тук можете да намерите различни презентации по темата

Презентация - 23.03.2006, София vnd.ms-p
Презентация - 15.02.2007, София vnd.ms-p
Презентация - 27.06.2007, БС на БДДР, Плевен vnd.ms-p
 
 
български english
  потребителско име парола   възстановяване на забравена парола
 
 
hero