Новини; News; Нашите проекти; Our projects; Реки; Rivers; Наводнения; Floods; Проучвания; Case studies; Документи; Documents; Кратка информация; Short presentations; Европейско законодателство; European legislation; Екосистемни ползи; Ecosystem services; Причини; Causes; Предстоящо; Forthcoming; Национално законодателство; National legislation; Заплахи; Threats; Щети; Damages; Конвенции; Conventions; Европейският опит; European experience; Ръководства; Guidlines; Презентации; Presentations;
 
Проект на
 
С финансовата подкрепа на
Начало >> Наводнения >> Европейският опит
  Европейският опит
Европейският опит

Между 1998 и 2004 г. Европа претърпя над 100 разрушителни наводнения, включително бедствията по Дунав и Елба през лятото на 2002 г. Последвалите наводнения и през 2005 г. доказаха нуждата от конкретни действия. За периода след 1998 г. придошлите води взеха над 700 жертви, предизвикаха евакуацията на половин милион души а материалните щети само по данни от застрахователните компании са за над 25 милиарда евро.

В отговор на тези загуби, радица структури на Европейската комисия и независими организации започнаха работа по набелязването на приоритетни действия за дългосрочна защита от наводненията, която е съобразена с околната среда и промените в климата. Започна работата по създаване и на Директива за наводненията.

 
 
български english
  потребителско име парола   възстановяване на забравена парола
 
 
hero