Новини; News; Нашите проекти; Our projects; Реки; Rivers; Наводнения; Floods; Проучвания; Case studies; Документи; Documents; Кратка информация; Short presentations; Европейско законодателство; European legislation; Екосистемни ползи; Ecosystem services; Причини; Causes; Предстоящо; Forthcoming; Национално законодателство; National legislation; Заплахи; Threats; Щети; Damages; Конвенции; Conventions; Европейският опит; European experience; Ръководства; Guidlines; Презентации; Presentations;
 
Проект на
 
С финансовата подкрепа на
Начало >> Наводнения >> Щети
  Щети
Последици върху стопанството и екосистемите

Наводненията в България в периода 2005 – 2007 г. станаха причина за човешки жертви, стотици останаха без дом а материалните щети надхвърлиха 1 милиард евро.

Въпреки, че високите води носят риск от наводнения, те са важен екологичен фактор за речните екосистеми и биоразнообразието.

 

 
 
български english
  потребителско име парола   възстановяване на забравена парола
 
 
hero