Новини; News; Нашите проекти; Our projects; Реки; Rivers; Наводнения; Floods; Проучвания; Case studies; Документи; Documents; Кратка информация; Short presentations; Европейско законодателство; European legislation; Екосистемни ползи; Ecosystem services; Причини; Causes; Предстоящо; Forthcoming; Национално законодателство; National legislation; Заплахи; Threats; Щети; Damages; Конвенции; Conventions; Европейският опит; European experience; Ръководства; Guidlines; Презентации; Presentations;
 
Проект на
 
С финансовата подкрепа на
Начало >> Наводнения >> Причини
  Причини
Причини за наводненията

Наводненията са част от природата - те винаги са съществували и ще продължават да съществуват. В най-голяма степен те се причиняват от климатични фактори, върху които човекът няма контрол – интензивни валежи и топене на снегове.

Следствие от промените в климата разпределението на валежите и колебанията в техните количества също се променят. Най-общо това означава повишена вероятност от опасни наводнения и внезапни рискове.

Въпреки че наводненията са естествени явления, човешките дейности и намеси в природните процеси, като промяната на естествения отводнителен режим от застрояване, земеделски практики, обезлесяване, земеползване в заливните тераси, са променили повсеместно ситуацията в речните басейни. Поради същите причини, уязвимостта на заливаемите зони и опасността от щети в тях нараства постоянно.

Рискът от наводнения нараства като следствие от промените в климата и от човешките намеси, и води до повишена заплаха за интензивно застроените заливни тераси и нарастващото съсредоточаване на ресурси в потенциално рискови зони. (ICPDR Flood action program)

Доклад на Европейската агенция по околна среда за устойчиво управление на водите в Европа - част 3: екстремни хидроложки явления: наводнения и засушаване (на английски език) pdf
 
 
български english
  потребителско име парола   възстановяване на забравена парола
 
 
hero