Новини; News; Нашите проекти; Our projects; Реки; Rivers; Наводнения; Floods; Проучвания; Case studies; Документи; Documents; Кратка информация; Short presentations; Европейско законодателство; European legislation; Екосистемни ползи; Ecosystem services; Причини; Causes; Предстоящо; Forthcoming; Национално законодателство; National legislation; Заплахи; Threats; Щети; Damages; Конвенции; Conventions; Европейският опит; European experience; Ръководства; Guidlines; Презентации; Presentations;
 
Проект на
 
С финансовата подкрепа на
Начало >> Реки >> Екосистемни ползи
  Екосистемни ползи
Ползи от опазването на речните екосистеми

Речните, свързаните с тях влажни и заливаеми зони и растителността по бреговете са високопродуктивни екосистеми, които предоставят широк спектър от полезни за човека „ексистемни услуги”. Такива са:

  • Осигуряване на питейни води 
  • Напояване в селското стопанство
  • Поддържане на рибни популации от значение за стопанския и спортния риболов 
  • Предотвратяване на ерозията 
  • Самопречистване 
  • Естествено водозадържане, което намалява риска от наводнения 
  • Създаване на естествена среда за рекреация и туризъм 
  • Поддържане на биоразнообразието

Ето защо деградацията и унищожаването им могат за имат значително негативно влияние върху многостопански сектори и изобщо върху качеството на живота.


 
 
български english
  потребителско име парола   възстановяване на забравена парола
 
 
hero