Новини; News; Нашите проекти; Our projects; Реки; Rivers; Наводнения; Floods; Проучвания; Case studies; Документи; Documents; Кратка информация; Short presentations; Европейско законодателство; European legislation; Екосистемни ползи; Ecosystem services; Причини; Causes; Предстоящо; Forthcoming; Национално законодателство; National legislation; Заплахи; Threats; Щети; Damages; Конвенции; Conventions; Европейският опит; European experience; Ръководства; Guidlines; Презентации; Presentations;
 
Проект на
 
С финансовата подкрепа на
Начало >> Документи >> Ръководства
  Ръководства
Устойчиво предотвратяване на наводнения, Ръководство на UNECE

Ръководството е разработено от Икономическата комисия за Европа на ООН през 2000 г. и е основа на редица по-късни политически документи и ръководства.

Ръководство на UNECE (на английски език) pdf
Ръководство - Как да използваме заливните тераси за намаляване на риска от наводнения

Ръководството е издание на Ecoflood Project (http://www.onderzoekinformatie.nl) спонорирано от Европейската комисия

Ръководство - Как да използваме заливните тераси за намаляване на риска от наводнения (на английски език) pdf
Програма за защита от наводнения на МКОРД (на български език)

Програмата на Международната комисия за опазване на р. Дунав е разработена от Експертната група по наводнения. Оригиналният документ на английски език можете да намерите на (http://www.icpdr.org/icpdr-pages/floods.htm)

Програма за действие за устойчива защита от наводнения в Дунавския басейн (на български език) pdf
Добри практики за предотвратяване, защита и смекчаване ефекта от наводнения (на български език)

Документа е разработен от експерти на Европейската комисия. Оригиналният вариант можете да намерите на (http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/pdf/flooding_bestpractice.pdf)

Добри практики за предотвратяване, защита и смекчаване ефекта от наводнения (на български език) pdf
 
 
български english
  потребителско име парола   възстановяване на забравена парола
 
 
hero