Новини; News; Нашите проекти; Our projects; Реки; Rivers; Наводнения; Floods; Проучвания; Case studies; Документи; Documents; Кратка информация; Short presentations; Европейско законодателство; European legislation; Екосистемни ползи; Ecosystem services; Причини; Causes; Предстоящо; Forthcoming; Национално законодателство; National legislation; Заплахи; Threats; Щети; Damages; Конвенции; Conventions; Европейският опит; European experience; Ръководства; Guidlines; Презентации; Presentations;
 
Проект на
 
С финансовата подкрепа на
Начало >> Документи >> Национално законодателство
  Национално законодателство
Закони

Закон за опазване на околната среда pdf
Закон за водите pdf
Закон за биологичното разнообразие pdf
Закон за защитените територии pdf
Правилници, наредби

 
 
български english
  потребителско име парола   възстановяване на забравена парола
 
 
hero