Новини; News; Нашите проекти; Our projects; Реки; Rivers; Наводнения; Floods; Проучвания; Case studies; Документи; Documents; Кратка информация; Short presentations; Европейско законодателство; European legislation; Екосистемни ползи; Ecosystem services; Причини; Causes; Предстоящо; Forthcoming; Национално законодателство; National legislation; Заплахи; Threats; Щети; Damages; Конвенции; Conventions; Европейският опит; European experience; Ръководства; Guidlines; Презентации; Presentations;
 
Проект на
 
С финансовата подкрепа на
Начало >> Новини
  Новини
Семинар за поречието на р. Осъм

Семинарът беше организиран съвместно от БФБ и Община Левски и събра над 30 представители на местни власти, държавни институции, компетентни в сферата на околната среда и водите, Гражданска защита и НПО. Беше представена Програма за опазване, устойчиво стопанисване и управление на водни обекти - стари корита на р. Осъм в Община Левски и беше постигнато съгласие върху конкретни мерки от нея. Беше обсъден и План за устойчиво управление на риска от наводнения в басейна на р. Осъм.
Семинарът се явява заключително събитие на проект "Опазване на природните местообитания и устойчиво управление на риска от наводнения в басейна на р. Осъм", финансиран от Холандско посолство по програма KNIP-MATRA.

 
 
български english
  потребителско име парола   възстановяване на забравена парола
 
 
hero