Новини; News; Нашите проекти; Our projects; Реки; Rivers; Наводнения; Floods; Проучвания; Case studies; Документи; Documents; Кратка информация; Short presentations; Европейско законодателство; European legislation; Екосистемни ползи; Ecosystem services; Причини; Causes; Предстоящо; Forthcoming; Национално законодателство; National legislation; Заплахи; Threats; Щети; Damages; Конвенции; Conventions; Европейският опит; European experience; Ръководства; Guidlines; Презентации; Presentations;
 
Проект на
 
С финансовата подкрепа на
Начало >> Новини
  Новини
Проект "Опазване на природните местообитания и устойчиво управление на риска от наводнения в басейна на р. Осъм"

Повече можете да научите от приложеното резюме.

Резюме на проекта - български език pdf
 
 
български english
  потребителско име парола   възстановяване на забравена парола
 
 
hero