Новини; News; Нашите проекти; Our projects; Реки; Rivers; Наводнения; Floods; Проучвания; Case studies; Документи; Documents; Кратка информация; Short presentations; Европейско законодателство; European legislation; Екосистемни ползи; Ecosystem services; Причини; Causes; Предстоящо; Forthcoming; Национално законодателство; National legislation; Заплахи; Threats; Щети; Damages; Конвенции; Conventions; Европейският опит; European experience; Ръководства; Guidlines; Презентации; Presentations;
 
Проект на
 
С финансовата подкрепа на
Начало >> Новини
  Новини
Национална конференция

Националната конференция "Опазване на речните екосистеми и устойчиво управление на риска от наводнения" се състоя на 7-8 Ноември 2007 г. в конферентната зала на Централен военен клуб, гр. София.
Конференцията събра над 80 участници от различни държавни институции, неправителствени организации, научни институти и бизнеса, въвлечени в управлението на водите.  Поканените гости от България, Холандия, Швейцария и Украйна представиха опита си при оценката и управлението на риска от наводнения. Беше направен анализ на проблемите и възможни решения за подобряване на състоянието на речните системи в България с оглед на техните екосистемни, икономически и социални функции.
Конференцията се организира в партньорство с ГЕФ/ПРООН Проект Родопи, Информационен и учебен център по екология, Фондация Екообщност и Министерство на околната среда и водите.

Презентации можете да намерите тук

 
 
български english
  потребителско име парола   възстановяване на забравена парола
 
 
hero