Новини; News; Нашите проекти; Our projects; Реки; Rivers; Наводнения; Floods; Проучвания; Case studies; Документи; Documents; Кратка информация; Short presentations; Европейско законодателство; European legislation; Екосистемни ползи; Ecosystem services; Причини; Causes; Предстоящо; Forthcoming; Национално законодателство; National legislation; Заплахи; Threats; Щети; Damages; Конвенции; Conventions; Европейският опит; European experience; Ръководства; Guidlines; Презентации; Presentations;
 
Проект на
 
С финансовата подкрепа на
Начало >> Новини
  Новини
Анализи на причините за трагедията в гр. Цар Калоян

На 6 и 7 август водната стихия разруши десетки къщи и отне живота на 7 души в гр. Цар Калоян. Причините за щетите и евентуални виновници все още се разследват от прокуратурата и от компетентните ведомства. Тече проверка и всички общински язовири в страната, наредена от министър Джевдет Чакъров.

Официалната позиция на Министерство на бедствията и авариите и Министерство на околната среда и водите, изразена в дните след бедствието е, че необичайно интензивните валежи от близо 300 л./кв. м. Са причина за бедствието.

Някои от пострадалите жители обаче обвиняват за огромната приливна вълна, причинила наводненията, трите микроязовира, намиращи се край града. Тази теза се поддържа и от редица независими експерти, сред които представители на Българска асоциация по мелиорации, извършили инспекция на пострадалия район и микроязовирите.

На 10 август експерти на Българска фондация Биоразнообразие също посетиха района на Цар Калоян. Заключението е, че високата вълна и всички свързани с нея последици е причинена от няколко фактора. Интензивният дъжд е стоварил в речната долина голямо водно количество, което се е оттекло бързо и безпрепятствено по голите и обезлесени склонове в речното корито. Преливането на микроязовирите е довело до скъсването на техните стени, които не са обезопасени с работещи преливници и са стопанисвани неправилно. Трите водоема, които иначе са с малък обем, при други условия не могат да причинят такова наводнение. При тяхното скъсване обаче се е освободила вълна, която още е повишила нивото на прелялата река и е увеличила разрушителното и действие.

Нашето проучване при този и при други случаи на наводнения в България, показва ключовото значение на растителността и земеползването, особено в рискови водосбори. Обезлесяването на склоновете и изправянето на речните корита намалява естествената им водозадържащата способност с до 70% и увеличава скоростта на оттичане, което увеличава разрушителното действие на водите. Очевидно е, че живота на хората, инфраструктурата и околната среда в зони с риск от наводнения не могат да се запазят с широко пропагандираните “прочиствания” на дървета и храсти в реките.

Необходими далеч по-комплексни превантивни мерки, които включват оценката на рискови поречия, възстановяване на растителността във водосборите, проектиране на жидроинженерните съоръжения в хармония с естественото речно течение и засилен контрол от страна на държавата при стопанисването на водоемите.

снимка: Reuters

 
 
български english
  потребителско име парола   възстановяване на забравена парола
 
 
hero