Новини; News; Нашите проекти; Our projects; Реки; Rivers; Наводнения; Floods; Проучвания; Case studies; Документи; Documents; Кратка информация; Short presentations; Европейско законодателство; European legislation; Екосистемни ползи; Ecosystem services; Причини; Causes; Предстоящо; Forthcoming; Национално законодателство; National legislation; Заплахи; Threats; Щети; Damages; Конвенции; Conventions; Европейският опит; European experience; Ръководства; Guidlines; Презентации; Presentations;
 
Проект на
 
С финансовата подкрепа на
Начало >> Новини
  Новини
Прессъобщение на НПО относно последните наводнения в България

Правителството трябва да разработи план за управление на риска от наводнения

София – Българското правителство продължава да изразходва значителни средства за потушаване на последиците от наводненията, вместо да планира тяхното предотвратяване и да разработи национална програма за управление на риска от наводнения, се казва в становище на коалицията от 17 природозащитни организации „За да остане природа в България”.

„Броят на жертвите и щетите расте, но все още превенцията се състои основно в поддръжка и строеж на нови диги и систематично обезлесяване на речните корита, наречено „почистване”. Те се извършват без граждански контрол и често са свързани със злоупотреби. Прочистванията и дигите присъстват в европейските стратегии и планове за управление на риска от наводнения, но са второстепенни и само част от необходимите мерки. В резултат от действията „на парче” и в районите, в които беше инвестирано за борба с наводненията, има отново наводнения”, обясняват природозащитниците.

Те припомнят, че още от 2005 г. настояват чрез становища, пресконференции, семинари и работни писма Министерството на околната среда и водите и Министерството на държавната политика при бедствия и аварии да анализират причините за щетите при наводнения и да се разработи Национална програма за управление на риска от наводнения и Планове за действие по поречията, като се включи европейската политика и опит.

Трябва да се преустанови практиката за унищожаване на крайречната растителност, без за това да има доказана необходимост, да се спре изсичането на горите във водосборните басейни и да се преустанови интензивния добив на инертни материали в речните корита, предлагат още от коалицията „За да остане природа в България”.

Съвременната европейска политика за предотвратяване на наводнения до голяма степен се основава на оценка на риска от тях и съобразяване на човешките дейности с този риск, както и на запазването на речните екосистеми и техните естествени защитни функции, завършват природозащитниците.

За контакти:
- Иван Христов, координатор програма „Води”, WWF – Дунавско-Карпатска програма България, тел. 02/9640545, моб. тел.: 0885 453656, e-mail: ihristov@wwfdcp.bg
- Даниел Попов - Информационен и учебен център по екология, тел. 02/8669047, моб. тел 088 68 18 794; e-mail dpopov@ceie.org
- Венцислав Василев – Българска фондация Биоразообрзие; моб. тел. 0888 351322, e-mail: ventzbox@biodiversity.bg

 
 
български english
  потребителско име парола   възстановяване на забравена парола
 
 
hero