Новини; News; Нашите проекти; Our projects; Реки; Rivers; Наводнения; Floods; Проучвания; Case studies; Документи; Documents; Кратка информация; Short presentations; Европейско законодателство; European legislation; Екосистемни ползи; Ecosystem services; Причини; Causes; Предстоящо; Forthcoming; Национално законодателство; National legislation; Заплахи; Threats; Щети; Damages; Конвенции; Conventions; Европейският опит; European experience; Ръководства; Guidlines; Презентации; Presentations;
 
Проект на
 
С финансовата подкрепа на
Начало >> Новини
  Новини
Последни предложения по Директивата за наводнения в Европейския парламент

Пълния текст на препоръките на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните към ЕП и на отделни депутати се намира в приложенията

Предложения от Комисия по околна среда msword
Предложения от депутати msword
 
 
български english
  потребителско име парола   възстановяване на забравена парола
 
 
hero