Новини; News; Нашите проекти; Our projects; Реки; Rivers; Наводнения; Floods; Проучвания; Case studies; Документи; Documents; Кратка информация; Short presentations; Европейско законодателство; European legislation; Екосистемни ползи; Ecosystem services; Причини; Causes; Предстоящо; Forthcoming; Национално законодателство; National legislation; Заплахи; Threats; Щети; Damages; Конвенции; Conventions; Европейският опит; European experience; Ръководства; Guidlines; Презентации; Presentations;
 
Проект на
 
С финансовата подкрепа на

Управлението на водите и мерките за защита от наводненията оказват пряко въздействие върху речните екосистеми свързаното с тях биологично разнообразие. Днес заливните гори в България са почти изчезнали а повечето речни легла са силно повлияни от човешките дейности. Ето защо БФБ започна изпълнението на проект за проучване и популяризиране на устойчивo предпазване от наводнения и опазване на речните екосистеми.

Тази интернет страница има за цел да свърже проблемите по опазването на реките и защитата от наводнения. Тук ще намерите информация за проучвания на крайречните местообитания, документирани добри и лоши практики за управление на речните легла. Ще се стремин да публикуваме и най-съвременните европейски подходи и нормативна база при управлението на риска от наводнения.

15.02.2010
Отново наводнения в края на зимата
Интензивни валежи и топене на снеговете отново предизвикаха наводнения в поречията на р. Тунджа, както и в отделни райони в Старозагорско, Бургаско и Добричко.
повече >>
03.04.2009
Семинар за поречието на р. Осъм
Семинарът "Опазване на природните местообитания и устойчиво управление на риска от наводнения в басейна на р. Осъм" се състоя на 31 Март 2009 г. в сградата на Община Левски.
повече >>
25.11.2008
Проект "Опазване на природните местообитания и устойчиво управление на риска от наводнения в басейна на р. Осъм"
Българска фондация Биоразнообразие започна изпълнение на малък проект с финансовата подкрепа на Посолството на Кралство Холандия по Програма “Малки екологични проекти ” (МАТРА КНИП).
повече >>
Всички новини
 
 
български english
  потребителско име парола   възстановяване на забравена парола
 
 
hero